Ομαδική επίσκεψη στο εργοστάσιο STIA στην Αυστρία

– A group Visit to factory STIA in Austria 26/3/2009