Επικοινωνία

Ηλ. Ταχ.: sales@kyriakides-timber.com.cy
P.O.Box 29022, 1620 Nicosia – Cyprus
Τηλ: +357 22 433191
Φαξ: +357 22 433765