ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για στελέχωση γραφείου στο τμήμα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για στελέχωση γραφείου στο τμήμα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας
Κ.Γ. Κυριακίδης Λτδ στη Παλλουριώτισσα.

  • Απόφοιτος Λυκείου με καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. (Word-Excel)
  • Γνώση λογιστικής και τεχνική πωλήσεων θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
  • Ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα.
  • Ηλικία από 20 – 35 ετών.

Απολαβές

  • Μισθός αναλόγως προσόντων
  • 13ος μισθός
  • Πενθήμερη εργασία
  • Ευχάριστο περιβάλλον

Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα μέχρι 26/11/2018 στο
Φαξ 22-433765 ή στο e-mail sales@kyriakides-timber.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.